Våra politiker

Anja Probst

Gruppledare och ledamot i KF.

Email: Anja.probst@gnesta.se

Arbetar som dramapedagog sedan 2007. Har en master i barn och utbildningsvetenskap med inriktning mänskliga rättigheter. Har tidigare arbetat i civilsamhället med internationellt bistånd och hållbarhetsfrågor. Är engagerad i frågor som rör rättvisa och att kvinnor och flickor skall ha lika möjligheter och rättigheter i sina liv. På fritiden tycker jag om att simma, fixa med blommor, och spela musik.

Madeleine Harju

Ersättare i kommunstyrelsen.
Jag har en fil.kand inom beteendevetenskap och arbetar idag som projektledare för två Erasmus+ projekt (inom inkludering och entreprenörskap) och som coach för startups för Stockholm Stad. Utöver det så är jag engagerad i två olika bolag som jobbar med socialt entreprenörskap. Har alltid varit väldigt engagerad i jämställdhetsfrågor på mina arbetsplatser och har på senare år även grottat ned mig än mer i klimatfrågan. Jag har precis flyttat tillbaka till Gnesta och engagerar mig i Fi för att kunna påverka lokalt i frågorna som ligger mig varmt om hjärtat. 

Johan Wahlström


Katarina Linnarsson Utne

Ledamot i Socialnämnden.
Jag har en magisterexamen i genusvetenskap och en folkhögskoleexamen i Agenda 2030 och arbetar som utvecklingsledare på en myndighet. Har tidigare arbetat med frågor som rör jämlikhet och jämställdhet inom skolans område i olika sektorer. Jag är särskilt engagerad i frågor som rör jämlika livsvillkor och klimatfrågan samt hur dessa hör ihop. Skolfrågor ligger mig också varmt om hjärtat. På fritiden tycker jag om att vara med min familj och vänner, läsa böcker och göra yoga.


Vår styrelse


 Malin Carmstad Ordförande

 Anja Probst Kassör

 Johan Wahlström Sekreterare

 Tania McConaghy

 Madeleine Harju