Feministiskt initiativ är ditt progressiva vänsteralternativ: med omsorg om alla liv och allt levande. Vi utmanar makten med en systemförändrande politik för jämställdhet, jämlikhet, klimaträttvisa, öppna gränser, levande demokrati och ekonomisk nerväxt.

Vi kämpar för en värld där alla människors, djurs och naturens rättigheter respekteras. När andra partier glider högerut och förespråkar nationalism, militarism och ohållbar tillväxtpolitik, står vi fast vid en feministisk, antirasistisk och dekolonial politik för fred, rättvisa och omsorg.


Är du nyfiken på Fi Gnesta, följ med på någon av våra aktiviteter eller möten för nya medlemmar, hör av dig till gnesta@feministisktinitiativ.se. Alla våra events hittar du på vår FB. Vill du bli medlem och stötta vårt arbete. 

Valplattform Fi Gnesta Kommun 2022

Ladda ned här 
Våra prioriterade områden inför valet 2022. 

Valplattformen för Feministiskt initiativ i Gnesta 2022 är en sammanställning av alla våra förslag från mandatperioden som varit, samt förslag för kommande mandatperiod. 

Många av våra mål handlar om hur vi vill organisera kommunens verksamhet och vilka prioriteringar vi vill ha i kommunen. Det handlar om kunskapshöjningar och konkreta idéer inom klimat- och miljöstrategi, normkritik och intersektionellt perspektiv som handlar om att se hur olika maktordning- ar samspelar. Med omsorg om människan och allt liv vill vi stärka en ekologisk omställning, jämlikhet och hälsa i Gnesta.

Jämlikhet, jämställdhet, miljö och klimat är huvudfokus för vår politik. Vi driver på en utveckling där vi vill se till att alla får plats och får goda förutsättningar till ett bra liv. Samhällets service är en självklarhet som individen inte ska behöva kämpa för att få tillgång till.


KLIMATET OCH MILJÖARBETET PRIORITERAT

Vi vill skapa ett hållbart Gnesta med renare sjöar, som främjar den biologiska mångfalden och ökar andelen vegetarisk, ekologisk och rättvisemärkt mat. Vi vill att Gnesta kommun ska ligga i framkant när det gäller arbetet för för klimat och miljö – vilket vi inte gör idag.


BRA ARBETSVILLKOR INOM ÄLDREVÅRDEN

Vi vill att de som arbetar i äldreomsorgen ska ha bra arbetsvillkor och att låglöneyrken uppvärderas där sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är en del av det. Därför vill vi satsa på hemtjänsten som är ett arbete där medarbetarna behöver få bättre arbetsmiljö och högre status. Vi vill anställa fler sjuksköterskor i äldreomsorgen så att äldre får den förebyggande vård de har rätt till.


JÄMLIK & LIKVÄRDIG SKOLA 

Vi vill skapa en jämlik och likvärdig skola i Gnesta kommun där alla elever får ett likvärdigt be- mötande i skolan oavsett bakgrund eller funktion och att elever får den hjälp och stöd de behöver genom elevhälsan. För att det ska vara möjligt krävs det kunskap hos personalen, bra arbetsvillkor och tillräckligt med resurser i skolan.


ANSVAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi vill skapa ett Gnesta som står upp för de mänskliga rättigheterna och tar ansvar för de mest mar- ginaliserade människorna i vårt samhälle, såsom utsatta EU-migranter och flyktingar. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha och vi vill inte ha ett samhälle där ansvaret för våra medmänniskor enbart läggs på ideellt engagemang.


MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA

Vi vill ha ett samhälle där mäns våld mot flickor, kvinnor och icke-binära får ett stopp. För att göra det behöver samarbetet i regionen öka, och den förebyggande organisationen stärkas. Vi vill att Gnesta kommun ska stötta ideella kvinnojourer som ofta spelar en avgörande roll för kvinnor som vill lämna en våldsam relation och för att förebygga våldet i samhället.


FRÄMJA UNGAS KULTURUTÖVANDE

Vi vill främja ungas kulturutövande genom att barn och ungas kultur prioriteras på mötesplatser utanför skolan, där kommunen erbjuder ändamålsenliga lokaler och kvalitativ undervisning och aktiviteter. Där kan barn och unga utveckla sin egen kultur, hitta nya sociala relationer och öka förståelsen för demokratins hörnpelare.


ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

Vi vill ha ett tillgängligt samhälle med en jämlik samhällsservice. Alla medborgare i Gnesta kommun ska ha möjlighet till bredband via fiber – även de som bor i kommunala LSS-boenden. En annan viktig fråga är att lekparkerna är tillgängligt anpassade oavsett funktionsvariation vilket inte alltid är fallet idag.


Sammanfattningsvis går det att säga att det inte handlar om att våra förslag är svåra att organisera eller att det är för dyrt. Det handlar om politisk vilja. Hur vill vi att vårt samhälle skall se ut i dag och vad vill vi lämna efter oss till kommande generationer? Vi tycker inte att det räcker att vara nöjd, när vi ser så många områden som behöver förbättras.


Feministiskt initiativ i Gnesta har lagt sin budget för 2022 med plan för 2023 och 2024.
Vi är glada och stolta över att kunna presentera en sammanställning av alla våra förslag från mandatperioden som varit 2018-2021, samt förslag för kommande år. Klicka här för att läsa hela budgeten

Håller du med? Rösta rosa 2022 11 September för ett jämlikt, jämställt och hållbart Gnesta.

Motioner & Interpellationer 2018-2022

Motion - Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas
grundskolor.

Lämnades in aug 2021, genomfört nov 2021. 2023 Finns ej längre tjänsten.


Motion - Vegetarisk mat som norm. 

Avslogs i KF 2019.


Motion - Jämställdhetsstrateg. 

Avslogs i KF 2022.


Motion - Jämställdhetsråd. 

Avslogs i KF 2022.


Motion - Nödläge för klimatet. 

Avslogs i KF 2022.


Motion - Avloppsslam. 

Avslogs i KF 2019.


Motion - Grodtunnel. 

Utredning om lösning för groddjuren i SH utan åtgärd 2019-tillsv.


Motion -Planera in kultur och mötesplatser

för barn och unga i Gnestas nya centrumplan.

Avslogs i KF 2023.


Motion- Utsatta EU medboragre.

Avslogs i KF 2023.


Motion - Agenda 2030. 

Arbetet pågår enligt majoritet, men ej enligt opposition MP, V och Fi.


Motion - Tillgänglighet för alla medborgare i Gnesta. 

Återremitterades från Kommunstyrelsen.

Avslogs sedan igen i Socialnämnden.


Interpellation - Rätten till heltid. 

Besvarad med politisk samsyn i KF.


Motion - Arbetstidsförkortning.

Avslogs i KF 2021.


Motion - Långsiktig finansiering av tjej och kvinnojoren Mira. 

Återremitterades från 

Kommunstyrelsen till Socialnämnden. 

Avslogs i KF 2023.Motion- Jämställdhetsarbete med inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor.

Antogs i KF 2022.


Motion -Normkritisk pedagogik i förskola och skola.

Arbetet pågår 2022.


Motion: Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn.

Antogs i KF 2022.


Interpellation: Hur garanteras rättssäker uppföljning av ensamkommande flyktingbarn i dag?

Besvarad med politisk samsyn i KF.